top of page

גלויית אבני התפתחות

גלויית אבני התפתחות עם שם הבייבי

ליצירת תיעוד ומזכרת משמעותית של התפתחות הבייבי בשנה הראשונה. גלויה איכותית עם שם הבייבי, מודפסת על נייר 300 גרם, בגודל A4.

ממלאים את אבני הדרך של הבייבי כדי לזכור את הרגעים הראשונים לכל החיים.

bottom of page